Historické povodně

V roce 1981 zasáhla obec Tupesy tzv. „stoletá povodeň. Na základě těchto a dále se opakujících povodní byla postavena v roce 2003 opěrná zeď intravilánu na Zlechovském potoce.