Grafická část - přehled

D.1. Základní mapa obce Tupesy

M 1 : 47 000
Rozsah záplavového území při Q5, Q20 a Q100, jeho aktivní zóny, případně záplavové čáry největší známé povodně a potenciálního záplavového území.

D.2. Hlásné profily a srážkoměrné stanice
D.3. Vodní toky a díla
D.4. Záplavová území

Rozsah záplavového území při Q5, Q20 a Q100, jeho aktivní zóny, záplavové čáry největší známé povodně a potenciálního záplavového území.

D.5. Objekty povodňového plánu
D.6. Postupové doby
D.7. Doprava
D.8. Důležité organizace

Mapové servery z jiných zdrojů

Mapa protipovodňových opatření
Mapa ortofoto

Statické mapy k zobrazení, stažení a tisku

Mapa obce Tupesy

M 1 : 10 000, s umístěním hlásného profilu HP C7 TU na Zlechovském potoce.

Mapa regionu Staroměstsko

M 1 : 25 000

Pracovní mapa povodňové komise obce Tupesy

M 1 : 10 000