Charakteristické průtoky Zlechovského potoka

Tyto hodnoty byly převzaty z údajů ČHMÚ, pobočky Brno, ze dne 14. 1. 1998


Tabulka 1 N-leté průtoky [m3/s] Zlechovského potoka

Profil (třída III.) Q1 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
Qn 3 9 12,5 16,5 24 30