Správci vodních toků a vodoprávní úřad

Lesy České republiky, s. p. - správa toků Vsetín - oblast povodí Moravy

U Skláren 78, Vsetín 755 01, Tel: 956 957 111, web: www.lesycr.cz

Přímá správa vodního toku Zlechovský potok:
detašované pracoviště Luhačovice, Uherskobrodská 81, 763 26
Ing. Milan Večeřa - správce toků, tel: 956 957 121, mail: vecera.ost57@lesycr.cz

Povodí Moravy, s.p. ředitelství podniku, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Tel.: 541 637 377, Fax: 541 637 403 www.pmo.cz
technicko-provozní ředitel: Ing. Vlastimil Krejčí, tel.: 541 637 307, fax: 549 246 244
útvar VHD: Ing. Marek Viskot, tel.: 541 637 252, e-mail: viskot@pmo.cz
Nepřetržitá povodňová a havarijní služba - VH Dispečink Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno - tel.: 541 211 737

Přímý výkon správy toků: Povodí Moravy, s.p. - závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, 686 11 Uherské Hradiště,
ředitel závodu: Ing. Pavel Cenek, e-mail: sekretariatzsm@pmo.cz
tel.: 572 532 687, 572 552 716, fax: 572 540 808

Vodoprávní úřad - MěÚ Uherské Hradiště, odb. stavebního úřadu a životního prostředí oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí

Protkzarova 33, 686 01 Uherské Hradiště,
Ing. Jan Krčma, Ph.D., tel. 572 525 840

Mgr. Jana Trtková - Referentka
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
odd. vodoprávního úřadu a životního prostředí
kancelář: 427, Protzkarova 33
T +420 572 525 857
E jana.trtkova@mesto-uh.cz